MINOL SUFFIX A

Minol GM ATF type A Suffix A е масло на минерална база, произведено од високорафинирани базни масла и адитиви, се одликува со ниска динамичка вискозност, се користи за подмачкување на менувачници и конвертори на вртежи на моторни возила, градежни машини, како што се булдожери, утоварувачи, грејдери, итн. Се користи исто така за серво волани на тешки моторни возила, земјоделски и градежни машини.

ISO L-HA