MINOL HT 85

Minol HT 85 е минерално масло за хидраулични и механички преноси кај трактори. Minol HT 85 е врвно масло и се користи за сите витални делови на современите трактори освен на моторот. Се препорачува како хидраулично – трансмисионо масло и за мокри сопирачки.

Спецификација:

  • IMT
  • John Deere J 148
  • Ferguson M 1135
  • Ford M2 C86A
  • Fiat DF – 7