Hipol 90 GL-5

Повеќенаменско масло кое се применува за подмачкување на менувачи како и екстремно оптеретени хипоидни, спирално-конусни и конструкционо слични преносници на моторни возила, кај кои се препорачува примена на масла со EP својства. Се применува и во преносници на автомобили, комерцијални возила, градежна и рударска механизација кај кои се препорачува квалитетно ниво.

API GL-5