Hidrol 46

Минерално масло со високи перформанси кое се користи во хидраулични системи. Произведено од високорафинирани базни масла и адитиви. Се користи за подмачкување на дигалки, преси итн.

Ги задоволува следните потреби:

  • Го ослободува воздухот;
  • Филтерабилност;
  • Не пени;
  • Хидролитичка стабилност;
  • Деемулзивност;
  • Термичка стабилност.

Спецификации:

  • DIN 51514/H-LP
  • Sperry Vickers M-2952s, 1-2865
  • US steel 127
  • Vickers V-105C