REX OIL SAE 90 ATAN 1

Повеќенаменско масло кое се применува за подмачкување на менувачи како и умерено оптеретени хипоидни, спирално-конусни и конструкционо слични преносници на моторни возила, кај кои се препорачува примена на масла со EP својства. Се применува и во преносници на автомобили, комерцијални возила, градежна и рударска механизација кај кои се препорачува квалитетно ниво API GL-3.