REX OIL SAE 40

Minol MN-4 SAE 40 е моноградно масло, произведено од високорафинирани базни малса и адитиви. Го подобрува работењето на постарите мотори каде оваа спецификација е препорачана. Слојот формиран на металните површини го штити моторот од хемискиот одпад.