HIDROL HD68

Minol Hydraulic fluid HD-68 е минерално масло со високи перформанси кое се користи во хидраулични системи. Произведено од високорафинирани базни масла и адитиви. Се користи за подмачкување на дигалки, преси итн.
Ги задоволува следните потреби:

  • Го ослободува воздухот,
  • филтерабилност,
  • не пени,
  • хидролитичка стабилност,
  • деемулзивност,
  • термичка стабилност.

Спецификации:

  • DIN 51514/H-LP
  • Sperry Vickers M-2952s, 1-2865
  • US steel 127
  • Vickers V-105C