EMULZOGEL

EMULZOGEL е високо квалитетно емулзионо масло. Содржи антикорозивни адитиви против абење. ЕП адитиви, како и компоненти кои го штитат маслото од бактерии. EMULZOGEL со вода гради млечна емулзија. Предности на EMULZOGEL се:

  • одлични подмачкувачки својства: осигурува долг век на алатот и беспрекорна обработка;
  • ефикасно одведување на топлината од зоната на сечење
  • одлични антикорозивни својства и заштита од корозија, овозможува сигурна работа без бојазност од оштетување на алатот;
  • не пени

Спецификации:

  • ISO 6743-7
  • DB 6767
  • FIAT St. 56380
  • DEF 2303ZX1