Antifreeze 100

Концентрирана разладна течност, наменета за најновите генерации на моторни возила, која пред употреба мора да се разреди со вода. Обезбедува максимална заштита од смрзнувања во зима и прегревање во лето. Штити од корозија на сите метални, посебно алуминиумски делови. Погодна за употреба во отворени и затворени разладни системи. Со посебен пакет на адитиви кои обезбедуваат продолжен интервал на замена од најмалку 5 години.

Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D (2) * Mercedes MB 325.3 * Ford ESE M97B49-A * CUMMINS 85T8-2 (1) * Man N. Man 248 and 324 * Wartsilia 32-9011 (C.W.) * Pegaso GM US 6277 M * Renault 41-01-001 * Ford WSS-M97B44-D * Chrysler MS 9176 * CUMMINS 90T8-4 * Mack 014GS17004 * MAN B&W D 36 5600 * GM 1899 M (1) * Navistar B-1, Type III * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100 * Leyland Trucks LTS 22 AF 10 * John Deere H 24 B1 and C1 * Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.)